Dwie Lewe Nogi - szkoła tańca kraków, nauka tańca kraków

Regulamin Warsztatów

print

 

REGULAMIN WEEKENDOWYCH WARSZTATóW TANECZNYCH

20-21 CZERWCA

 1. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi uczestnik.

 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

 4. Rejestracja video i foto zajęć bez zgody organizatora jest zabroniona.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Warsztatów, gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie ich kosztów. W takim wypadku zostanie zwrócona całość dokonanej wpłaty.

 6. Minimalna liczba uczestników to 15 osób. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca.

 7. Zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie nie jest równoznacze z zapisaniem się na Warsztaty. Zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu odpowiedzniej kwoty.

 8. W przypadu odwołania Warsztatów organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestników mailowo lub telefonicznie.

 9. Planowana jest grupa około 20-40 osób. W przypadku większej ilości chętnych pierwszeństwo mają osoby, które uiściły opłatę wcześniej lub zostanie zorganizowana druga grupa.

 10. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów. W takim przypadku uczestnicy zajęć, których dotyczą zamiany, mają prawo wycofać wpłaty i zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.

 11. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

 12. Opłata za zajęcia jest bezzwrotna.

 13. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

 14. Uczestnicy są zobowiązani do przyniesienia ze sobą stroju i obówia sportowego.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do celów archiwalnych.


 

Dwie Lewe Nogi - Szkoła tańca w Krakowie

copyright © dwielewenogi.pl
 
coach łódź strony www kraków himacs stomatolog kraków ogrodzenia w krakowie rejestracja pojazdów kraków wojna sprawiedliwa super flavon